Hartenštejn

Pozdně gotický hrad Hartenštejn nechal vystavět Jindřich II. z Plavna na počátku 70. let 15. století jako náhradu za zbořený hrad Hungerberg na návrší jihozápadně od města Bochov (Buchau). Již v roce 1573 je však hrad uváděn jako zpustlý, následně byl ještě úsporně obnoven, po připojení k panství Andělská Hora v roce 1609 byl však definitivně opuštěn. Zchátralý hrad byl poté přeměněn v kamenolom. Ve 30. letech 20. století byly hradní zříceniny částečně upraveny. Od roku 2006 probíhá postupná rekonstrukce zříceniny hradu Hartenštejn.

Historie a popis objektu: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska…

Natočeno v rámci XVI. ročníku soutěže Stavby Karlovarského kraje v kategorii Zachráněná památka Karlovarska.

Autor: Vertical images http://www.verticalimages.cz/

Texty: Jaroslav Vyčichlo, Památky a příroda Karlovarska http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

Natočeno: březen 2016