Romantické zříceniny Gutštejna patří k nejznámějším a nejnavštěvovanějším hradům v západních Čechách. Dějiny hradu jsou ve srovnání s jeho exkluzivními pozůstatky poměrně chudé. Zakladatelem hradu byl patrně Jetřich z rodu Hroznatovců, který se od roku 1319 nazývá Jetřichem z Gutštejna. Gutštejnové drželi rodový hrad až do roku 1549, kdy byl připojen k Bezdružicím, v té době byl ale již pustý. V roce 1422 byl Gutštejn obležen a dobyt husity vedenými legendárním Janem Žižkou; ti zde zajali 150 jezdců, kteří snad obleženému hradu přijeli na pomoc.

Hradní zřícenině, která je celistvě zachována, vévodí štíhlá hranolová věž, jejíž nároží jsou zaoblena. Ta byla dle nedávno provedené dendroanalýzy vystavěna teprve v 80. letech 15. století a později o čtvrtinu zvýšena. Věž se dvěma obdélnými obytnými budovami – paláci – a malým nádvořím tvořila jádro hradu. Palácové křídlo připojené k věži, tzv. jižní palác s okénky, jejichž niky obsahují kamenná sedátka, byl do areálu vestavěn roku 1439. V jeho podzemí se rozkládá rozlehlé klenuté sklepení, z něhož vede krátká úniková chodba za hradby, kterou se dalo v době obléhání nepozorovaně uniknout. Centrální část hradního areálu chránil na jihu parkán, který se na východě rozšiřoval a obsahoval hospodářské objekty a vstupní bránu. Před hradem bylo situováno předhradí se sklípkem vytesaným do skály, oddělené od hradu hlubokým příkopem.

Mapa: 31. Plzeňsko
Lokace (GPS) : okres Tachov, Plzeňský kraj ( 49.8517164N, 13.0161956E )
Turistická nálepka: No. 802 – Gutštejn

Web: www.hrad-gutstejn.cz

 

Vstupné (2019) :

– zdarma (hrad Gutštejn je pro návštěvníky oficiálně uzavřen, lze jej ale na vlastní nebezpečí navštívit)

Otevírací doba (2019) :

– nonstop

Vlakem: Konstantinovy Lázně -> poté po žluté turistické cestě 6,5 km

Autobusem : Konstantinovy Lázně -> Okrouhlé hradiště, rozc. -> poté po žluté turistické cestě 2,2 km

Autem : parkoviště Daňkov (gps: 49.8558400N, 13.0146000E) -> poté po žluté turistické cestě 0,5 km